Thursday, July 4, 2013

KANDUNGAN SURAT ALI IMRAN

Surat Ali Imran terdiri dari 200 ayat, dan merupakan surat Madaniyah. Dinamakan Ali Imran karena memuat kisah keluarga Imran. Surat Al-Baqarah dan Ali Imran dinamakan Az-Zahrawaani, yaitu dua yang cemerlang. Karena kedua surat ini menyingkap hal-hal yang disembunyikan oleh para ahli kitab, seperti kedatangan Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Adapun di antara pokok-pokok kandungannya ialah:
1.      Keesaan dan kekuasaan Allah
a.      Al-Qur’an dan kitab-kitab yang sebelumnya
b.      Ancaman Allah kepada orang-orang kafir dan pengaruh harta benda duniawi
c.       Pernyataan Allah tentang keesaan dan keadilan-Nya serta agama yang diridhainya
d.     Pembalasan terhadap orang-orang yang membunuh Nabi-Nabi
e.      Orang-orang Yahudi berpaling dari hukuman Allah
f.        Bukti-bukti kekuasaan dan kebenaran Allah
g.      Larangan berpihak kepada orang kafir
h.      Bukti cinta kepada Allah
2.      Keluarga Imran
a.      Keutamaan keluarga Imran
b.      Kisah Al-Masih putera Maryam
c.       Ajakan kepada agama tauhid, millatu ibrahim
3.      Bantahan Allah terhadap pendapat-pendapat ahli kitab yang keliru
4.      Kisah perang badar dan perang uhud
a.      Sabar dan tawakal kepada Allah, pangkal kemenangan
b.      Perintah taat kepada Allah dan Rasul-Nya
c.       Teguran kepada para sahabat yang tidak disiplin
d.     Peringatan supaya waspada terhadap ajaran-ajaran orang kafir
e.      Sebab kekalahan umat Islam dalam perang Uhud

f.        Menanamkan jiwa berkorban dan berjihad